مجتمع 8 واحدی عامریان

 

مجتمع 8  واحدی عامریان با مالکیت اقای سید فخرالدین عامریان، در 4 طبقه با زیربنای 2416 مترمربع در شهرستان مرودشت در محدوده خیابان ژاندارمری واقع گردیده است. در نیل به دیاگرام و چینش مکانیابی معماری با چالش هایی از جمله طراحی دهانه های 20 متری بدون ستون میانی، عدم جانمایی مناسب دیوارهای برشی در تقابل با قاب خمشی بتن آرمه و طراحی روف گاردن روبرو بودیم. کاربری سازه مورد نظر مسکونی بوده و در راستای نیل به طرح سازه بر مبنای پارامترهای اقتصادی ، از طراحی سقف یوبوت در دهانه های بلند، طراحی دیوار برشی با استفاده از هوش مصنوعی ، جانمایی ستون ها در پیرامون سازه و الگوریتم های بهینه سازی و روش های نوین مبتنی بر انرژی بهره گرفتیم.

 

Amerian 8-unit complex, owned by Mr. Seyed Fakhreddin Amerian, is located on 4 floors with 2416 square meters of infrastructure in Marvdasht city, in the area of ​​Gendarmerie Street. In achieving the diagram and arrangement of architectural location, we faced challenges such as designing 20-meter openings without a middle column, lack of proper placement of shear walls in contrast to the flexural frame of reinforced concrete, and roof garden design. The use of the structure is residential and in order to achieve the design of the structure based on economic parameters, from the design of Uboot roof in long openings, design of shear wall using artificial intelligence, placement of columns around the structure and optimization algorithms and methods We used the new energy-based.

Previous
Next

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.