مجموعه تفریحی سبوی عشق

مجموعه تفریحی سبوی عشق با زمینی به مساحت حدود 2000 متر مربع در بلوار آزادی و مجاورت بوستان آزادی واقع گردیده است. بخش سرپوشیده سایت استخر آبدرمانی و فضاهای اداری و خدماتی شامل فروشگاه ها و رختکن و …در برگرفته است.  بخش وسیع تر سایت به فضاهای باز اختصاص داده شده است.

با توجه به مسایل اقلیمی شیراز و ماهیت کاربری پروژه ، ایجاد فضاهای نیمه باز و سایه دار بسیار حایز اهمیت می باشد و در همین راستا سقفی متحرکی با پوسته ای از جنس  پارچه کششی به صورت  یک پارچه در قسمت فوقانی استخر اصلی طراحی گردیده است وعلاوه بر این آلاچیق های متفاوت با فرمی دایره ای  در نقاط مختلف سایت جانمایی گردیده است. در بخش دیگری از سایت مجموعه فضاهای نشستن  جانمایی شده است که این امکان فراهم شود مراجعه کنندگان  با یکدیگر در تعامل باشند..

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.