مطالعات طرح و ساخت

خدمات طراحی معماری

 طراحی پلان

در طراحی نقشه معماری ساختمان های مسکونی باید کار طراحی پلان را به ترتیب پیش ببرید تا انجام طراحی نقشه شما به صورت صحیح و به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. طراحی پلان، اصولی دارد. اگر به این اصول توجه کافی نداشته باشید، بعید است پلان خوبی طراحی کنید، اما اگر به همه اصول دقت کرده و آن ها را در طراحی خود منظور نمایید، قطعا می توانید پلان مناسبی طراحی کنید. طراحی پلان شامل مراحل زیر می باشد:

فاز صفر معماری

به طور معمول فاز صفر معماری از چند بخش تشکیل شده: آماده سازی و مطالعات مربوط به شناسایی و بررسی پروژه طراحی معماری بر اساس اهداف تعیین شده و مطابق ضوابط و استانداردهای مورد عمل و اقلیم، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استانداردها و تهیه گزارش کامل توجیهی از جمله این موارد می باشد. به بیان دیگر فاز صفر معماری کلیه نقشه ها با رعایت نوع کاربری ها به صورت پروتوتایپ تهیه و همراه با مطالعات اولیه به تایید کارفرما می رسد.

در این گام، باید پروانه ساخت و سایر مجوزهای لازم برای ساخت اخذ شود. این پروسه شامل فعالیت های زیر می شود:

 • مراجعه به شهرداری منطقه یا دفاتر خدمات الکترونیک و ارائه مدارک ملک و مالکیت و تسویه حساب عوارض شهرداری
 • بازدید از ملک و مشخص شدن تعداد طبقات مجاز برای ساخت
 • تطابق ملک با طرح های تفصیلی و شهری مشخص شدن میزان ع
 • عقب نشینی ملک
 • ارائه دستور نقشه به سازنده
 • طراحی نقشه توسط مهندسین معماری
 • رفع ایرادات احتمالی نقشه
 • پرداخت عوارض و هزینه خرید تراکم
 • و در نهایت در صورت درست انجام شدن مراحل قبل صدور مجوز ساخت!
 • در صورتی که مراحل بالا کامل و بدون مشکل انجام شود، پروانه ساخت با اعتبار دو ساله، صادر خواهد شد.

فاز یک معماری

بعد از اینکه فاز صفر پروژه معماری به خوبی انجام شده و پروژه از منظر های محتلف مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت، کار به طراحی پلان معماری سازه مورد نظر می رسد به این نقشه هایی که ویژگی های معماری ساختمان که در آنها روابط و اطلاعات محدودی از جمله نوع استقرار بنا و روابط فضاها و مشخصات نمای ساختمان را دارا هستند نقشه فاز یک معماری می گویند. فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه یا نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها، نماها و مقاطع می باشند برای ارائه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها کار گرفته می شوند.

فاز دو معماری

نقشه هایی اجرایی پروژه شامل مجموعه ی نقشه ها و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان و مجریان پروژه می باشد. این نقشه  براساس نقشه های فاز یک که به تصویب کارفرما رسیده است، تهیه می شود. نقشه فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود، نقشه های فاز ۲ هستند که تمامی اطلاعات و جزئیات اجرایی را دارا هستند و برای اجرای پروژه ها بکار گرفته می شوند و از همین رو نیز دارای اهمیت بیشتری هستند.

نقشه های فاز ۲ معماری

این نقشه ها و شیت های مربوط توسط مهندس معمار تهیه می شوند و اطلاعات معماری از قبیل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت های مختلف ساختمان را دارا هستند و در اجرای پروژه لازم و ضروری هستند.

نقشه فاز ۲ معماری شامل:
 • آکس بندی ستون ها و اندازه گذاری آن ها اندازه گذاری خارجی و داخلی به طور دقیق
 • مبلمان کردن فضاها در پلان (کاربرد هر فضا مشخص شود)
 • نمایش درب و پنجره به طور دقیق در پالن و نما
 • نمایش کف سازی فضاها، جنس و ابعاد کف (مثال موزاییک ۳۰*۳۰)
 • درج تیپ بندی درب و پنجره در پلان و نما
 • نمایش کدهای ارتفاعی در پالن نما و مقطع
 • نمایش دستگاه پله و جزئیات دقیق آن در پلان، نما و مقطع (تعداد پله، مقطع پله، نقطع شروع و پایان پله و نمایش نرده های پله)
 • نمایش خط مقطع طولی و خط مقطع عرضی در پلان
 • نمایش خط سقف و بالکن در پلان
 • نمایش رمپ و مقدار درصد شیب آن در پلان
 • نمایش جهت شمال ساختمان
 • طراحی پلان بام یا شیب بندی (درج خط های شیب به سمت آبراهه، نوشتن درصد شیب و درج کدهای ارتفاعی)
 • طراحی دقیق پلان موقعیت و حیاط سازی
 • طراحی نما و مقطع (با درج کد های ارتفاعی، آکس بندی ستون ها، اندازه گذاری، تیپ بندی درب و پنجره و نمایش جنس مصالح)
 • طراحی جدول نازک کاری – مراحل طراحی ساختمان

نقشه های فاز ۲ سازه

این نقشه ها و شیت های مربوطه توسط مهندس محاسب طراحی می شوند و مشخصات فونداسیون ها ستون ها، تیر ها و پوشش سقف ها را دارا هستند.

نقشه های تاسیسات مکانیکی

این نقشه ها و شیت های مربوطه سیستم آب رسانی، دفع فاضالب، نحوه ی گرمایش و سرمایش را دارا هستند.

نقشه های تاسیسات الکتریکی

این نقشه ها توسط مهندس برق طراحی می شود و شامل مواردی از جمله سیستم روشنایی کلید و پریز و تلفن ساختمان هستند.

تفاوت نقشه فاز یک و نقشه فاز دو معماری

نقشه های فاز یک معماری دارای اطلاعات محدودی هستند که فقط در حد معرفی و آشنایی با پروژه اطلاعات دارند. اما نقشه های فاز ۲ معماری دارای تمامی اطلاعات مربوط به سازه می باشند که از این اطلاعات میتوان به اطلاعات اجرایی پروژه مثل ابعاد ستون ها، جنس دیوار ها و مصالح کف سازی پی برد، در تعریف کلی میتوان گفت که نقشه های فاز ۲ تمامی جزئیات اجرایی پروژه معماری را دارا هستند. نقشه فاز ۲ همان نقشه هایی هستند که برای اجرایی و نهایی کردن پروژهای معماری استفاده می شوند.

طراحی نما

نمای خارجی ساختمان بیان کننده هویت آن می باشد و باید با ساختار نمای ساختمان های کنار متناسب باشد. یک معمار در طراحی ساختمان خود باید به گونه ای عمل کند که عملکرد و کاربری بنا از نمای آن مشخص باشد. برای نمونه نمای یک ساختمان اداری باید در خور عملکرد ساختمان باشد.

انواع نما عبارتست از: آجری، کامپوزیت، سیمانی، سنگ، شیشه ای، بایرامیکس، چوبی، اتیکس، سرامیکی، مینرال، رومی، کالسیک، نانونما و کنیتکس. اجرای نمای ساختمان در سبک های مختلفی صورت می گیرد. مصالح ساختمانی، متناسب با سبکی که برای نمای ساختمان انتخاب می شود، در نما به کار می رود.

طراحی نما

خدمات طراحی سازه و ساختار

طراحی سازه یا طراحی ساختار یک سازه، یکی از شاخه های علوم مهندسی است. با استفاده از علم طراحی مهندسی، یک سازه با ساختار پایدار، مستحکم و با قابلیت های مهندسی بسیار عالی، طراحی و اجرا می شود. تمام مراحل طراحی سازه و تحلیل ساختار از تمام جوانب به دقت بررسی و ارزیابی می شوند. ساختارهایی که با برنامه ریزی های دقیق به این روش ساخته می شوند قادرند بارهای اضافی وارد شده به کل سازه را تحمل کرده، در برابر شکست و حوادث، مقاومت بالایی داشته و از همه مهمتر، در یک دوره زمانی بسیار طولانی همچنان ثبات و پایداری خود را حفظ کنند هدف علم طراحی سازه، ساخت انواع ساختارهای مستحکم است که با گذشت قرن ها همچنان پایدار بمانند. همانند همان چیزی که در آثار تاریخی و باستانی به جای مانده از قرن های گذشته مشاهده می کنیم.

کوچکترین انحراف از اصول استاندارد در طراحی سازه منجر به ساختمان های ناپایدار خواهد شد. به این ترتیب، انواع سازه، غیر استاندارد محسوب می شوند و پیامدهای جدی را در مواجه شدن با حوادث در پی خواهند داشت.

فرایند طراحی سازه

طراحی سازه از سه مرحله اصلی شامل برنامه ریزی، طراحی و ساخت عبور می کند. مرحله برنامه ریزی در طراحی انواع سازه شامل بررسی مواردی است که الزامات و تجهیزات مورد نیاز و همچنین عوامل موثر بر طراحی را شامل می شود. در مرحله برنامه ریزی دقیقاً مشخص می شود که ابعاد سازه، طرح اولیه و شکل نهایی پروژه به چه صورت خواهد بود. در مراحل برنامه ریزی قبل از طراحی سازه، مهندسان، راهکارهای احتمالی و همچنین راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می دهند.

این مسائل با توجه به ساختار اصلی سازه معرفی می شود توجه به مسائل زیبایی شناسی، متناسب بودن طرح سازه با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه، ملاحظات و مجوزهای قانونی، مسائل اقتصادی و بودجه مالی و همچنین مسائل مرتبط با محیط زیست در طراحی سازه در نظر گرفته می شود. تمام محدودیت هایی که ممکن است طراحی انواع سازه ها را دچار چالش کند به طور دقیق بررسی می گردد و راه حل های جایگزین و کاربردی ارائه می شود.

مرحله طراحی در دومین مرحله طراحی سازه شامل ارائه طرح اصلی و برنامه ریزی دقیق است. این مرحله عموماً به صورت نقشه کشی فیزیکی و کار با نرم افزارهای رایانه ای پیگیری می شود.

سومین مرحله در طراحی سازه شامل مراحل ساخت و ساز است. تمام تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و نیروی کار فراهم می شود و مراحل اجرای پروژه آغاز می گردد. مهندسین ناظر بر تمام مراحل ساخت به طور دوره ای و روزانه نظارت دارند. در این قسمت، تحلیل چالش ها، مشکلات و ارائه راهکارها بر عهده تیم ناظر قرار می گیرد.

طراحی سازه با توجه به کاربری سازه های ساختمانی، عیرساختمانی، صنعتی و بزرگراهی صورت می گیرد.

طراحی تاسیسات

پس از اتمام نقشه های فاز یک معماری، کاربری فضا ها و طبقات ساختمان معین می شود اما برای آغاز فرایند طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، دانستن جزئیاتی از قبیل ابعاد و جنس دیوارها، سقف و کف، در و پنجره ی فضاهای مختلف ساختمان هم برای محاسبه ی بارهای حرارتی و برودتی الزامیست. این جزئیات زیر مجموعه ی نقشه های فاز دو معماری اند و لزوما در نقشه های فاز یک موجود نیستند. بدین ترتیب هر چند برای اجتناب از تغییر ماهیت نقشه ها در آینده، استفاده از مشاوره مهندسی تاسیسات در فاز یک طراحی معماری الزم است، اما نقطه ی شروع فعالیت طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پس از اتمام فاز یک معماری و بعد از تکمیل نسخه ی اولیه فاز دو معماریست که در آن ابعاد و جنس ابنیه مشخص شده اند.

البته باید این نکته را در نظر داشت که نسخه ی نهایی نقشه های فاز دو معماری تنها پس از جمع بندی جلسات فنی و اتخاذ تصمیم نهایی با اظهار نظر و اعمال سلیقه ی کارفرما و رعایت نکات فنی توسط طراحان معماری، سازه و تاسیسات بدست می آید.

این نوع نقشه ها شامل کلیه نقشه های مربوط به هدایت آب، فاضالب، کانال های تهویه و … است که به قرار زیر تقسیم بندی می شود. 

 • لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی 
 • لوله کشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوع 
 • شبکه آب باران و فاضالب 
 • کانال های تهویه یا کولر 
 • لوله کشی موتور خانه و غیره 
 • مسیر و مشخصات کلیه سیم کشی ها از جمله برق، تلفن و آنتن و غیره

عملیات اجرایی ساخت سازه

عملیات اجرایی ساختمان جزء اصلی چارت مراحل ساخت ساختمان است که بیشترین زمان را به خود اختصاص می دهد و شامل موارد زیر است:

1. گود برداری 2. اجرای سازه نگهبان 3. مراحل اجرای اسکلت بتنی 4. مرحله اول میخ کوبی 5. اکس بندی 6 .ریختن گچ 7. پی کنی 8. دیوارچینی پی 9. ریختن بتن مگر یا بتن پاکیزه 10. میله گزاری یا ساختن شناژ یا آرماتور بندی 11. ریختن بتن 12. ویبره بتن 13. نگهداری بتن مخصوص شرایط سخت محیطی (دمای بالا و یا هوای سرد) 14. بستن آرماتورهای ستون 15. قالب بندی ستون 16. ریختن بتن ستون ها 17. بستن آرماتور شناژها یا تیرها 18. بستن قالب نگهدارنده زیر آرماتورها 19. تیرچه گذاری 20. گذاشتن قالب میانی مانند بلوک های پلی استایرن یا سفال 21. قالب بندی سقف 22 .شمع گذاری 23 .ریختن بتن سقف 24 .ویبره بتن سقف 25 .ماله کشی بتن سقف یا پرداخت نهایی 26 .قالب بندی راه پله ها 27 .میلگرد گذاری راه پله ها 28 .ریختن بتن راه پله ها 29 .برداشتن شمع ها بعد از 2 هفته تا 21 روز 30 .ستون بعدی الی آخر 31 .سقف آخر 32 .ایجاد پل ها جهت تحمل وزن سقف کاذب 33 .تیغه چینی 34 .خاک گچ 35 .لوله کشی آب و فاضلاب 36 .عقد قرارداد اطفاء و اعالم حریق و آتشنشانی با دفاتر خدمات آتشنشانی به همراه تائیدیه دفتر فنی مهندسی 37 .اجرای گاز کشی واحدها 38 .برق کشی 39 .اجرای واحد نمونه 40 .رابیتس بندی (یک گروه مشاعات و یک گروه داخل واحدها) 41 .کوم پنجره های نما و درب های آلومینیومی 42 .کوم درب های فلزی و درب های انباری 43 .جوشکاری خرپشته و دور بام 44 .اخذ پایان کار سفت کاری 45 .جوشکاری موقت دور راه پله و آسانسور 46 .اجرای نما (نمای اصلی و فرعی یک گروه و سایر مشاعات یک گروه دیگر ابتدا نمای اصلی و سپس سایر نماها اجرا گردد) 47 .عقد قرارداد آسانسور با تائیدیه استاندارد 48 .حفر چاه آب باران 49 .شیب بندی بام و ایزوگام اولیه 50 .ایزوگام سرویس های بداشتی و حمام ها 51 .اخذ انشعابات آب و فاضالب (به تعداد واحدها و یک عدد عمومی) 52 .اخذ انشعابات برق (به تعداد واحدها و یک عدد عمومی) 53 .حفر چاه ارت با تائیدیه شرکت برق 54 .کاشی کاری 55 .آماده سازی کف واحدها 56 .سرامیک کاری 57 .گچ کاری (گروه ها به تعداد واحدهای هر طبقه باشد) 58 .کوم درب های ورودی واحدها یا نصب درب ضد سرقت 59 .پنجره های نما و درب های آلومینیومی 60 .ایزوگام بام 61 .کوپل نورگیر برای خرپشته 62 .درب های چوبی واحدها 63 .کمدها 64 .کابینت و دکور 65 .سنگ کاری پله 66 .جوشکاری نرده پله 67 .موزائیک پیلوت و حیاط 68 .سنگ کاری حیاط 69 .نقاشی و کاغذ دیواری 70 .نصب شیشه پنجره ها و درب ها 71 .خرید و نصب شیرالات و لوازم سرویس های بهداشتی از نمایندگی 72 .نصب کلید و پریز برق، کولر، آیفون و… 73 .خرید و نصب پکیج و رادیاتور از نمایندگی 74 .نصب آسانسور 75 .نصب درب حیاط و پارکینگ 76 .تهیه نقشه ازبیلت فقط توسط مهندس مجری ذیصالح 77 .آزادسازی سهمیه مهندس مجری ذیصالح 78 .اخذ تائیدیه و انشعابات گاز 79 .اخذ تائیدیه آتشنشانی توسط دفتر فنی مهندسی 80 .پایان کار بهره برداری 81 .انعقاد قرارداد وکالت اجرای کارهای ثبت اسناد و تفکیک سند واحدها 82 .فروش واحدها

سخن آخر

با مراحل ساخت ساختمان آشنا شدید، در این مقاله سعی شده است به مطالبی از مراحل ساخت ساختمان پرداخته شود که کمتر به آن پرداخته شده است. شریف سازان در این راه با شماست تا بتواند از سختی های عملیات ساختمانی، اخذ پروانه ساخت، تهیه نقشه، تدوین ساختار شکست کار، برنامه زمان بندی و برنامه بودجه بندی بکاهد و کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر پروژه ساختمانی را آسانتر کند.

برای اطلاع از هزینه ساخت سازه مورد نظر خود و تهیه برنامه ساخت آن به شریف سازان مراجعه کنید.