پروژه دامون

پروژه دامون در زمینی به مساحت 6000 مترمربع در یکی از محورهای اصلی شهر یاسوج واقع شده است. این پروژه با کاربری اداری اختصاص یافته به اداره آموزش و پرورش یاسوج از 5 طبقه تشکیل شده که دربرگیرنده اتاق های اختصاصی کار و استراحت کارکنان، فضاهای خدماتی و تاسیساتی و فضاهای دسترسی است و به موازات آن کاربریهای مورد نیاز در طرح های آتی پیش بینی شده است . سطح پشت بام بخشی از این فضاها ، در برگیرنده بام سبز زیبا وچشمگیراست . طراحی بالکن ها در تمامی طبقات ساختمان با بوته های تزئین شده صورت پذیرفته است. همچنین امکان دسترسی به بالکن های سبز از طریق واحدها در تمامی طبقات نیز ازراهبردهای طراحی بوده است.در طراحی پروژه، استفاده از عناصر سبز در بدنه نما باعث پویایی و جذابیت طرح شده است. گیاهان به کار گرفته شده در نما و بام سبز موجبات پویایی و سرزندگی این مجموعه اداری را فراهم آورده است. همچنین تعبیه فضاهای سبز وسیع در سایت در تلطیف هوایی مجموعه بسیار تاثیرگذار است.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.